031 841 400 | 031 841 500

Strahinje Popovića 3, Zlatibor

Jesenji predah!

01.10 - 21.12.2023.

Vrsta smeštajne jedinice                     

Cena aranžmana 

2 noćenja – 10%

(noćenje sa doručkom)

Cena aranžmana 

3-4 noćenja – 15%

(noćenje sa doručkom)

Cena aranžmana 

5+ noćenja – 20%

(noćenje sa doručkom)

Standardna dvokrevetna soba

6975,00

6587,50

6200,00

Komfort dvokrevetna soba

7380,00

6970,00

6560,00

Standard apartman 1/3

8010,00

7565,00

7120,00

Komfort apartman 1/3

8460,00

7990,00

7520,00

Buket apartman 1/3

9000,00

8500,00

8000,00

 

Ostali uslovi prodaje:

 

Pretraga