031 841 400 | 031 841 500

Strahinje Popovića 3, Zlatibor

Jesenji predah u Buketu

Od 25.09 - 21.12.2021. godine

Vrsta smeštajne jedinice                     

Cena aranžmana 

1 noć - 10%

(noćenje sa doručkom)

Cena aranžmana 

2 noćenja – 15%

(noćenje sa doručkom)

Cena aranžmana 

3 i 4 noćenja -20%

(noćenje sa doručkom)

Cena aranžmana 

5 i više noćenja -25%

(noćenje sa doručkom)

Standardna dvokrevetna soba

6300,00

5950,00

5600,00

5250,00

Komfort dvokrevetna soba

6660,00

6290,00

592000

5550,00

Standard apartman 1/3

7245,00

6842,50

6440,00

6037,50

Komfort apartman 1/3

7605,00

7182,50

6760‚00

6337,50

Buket apartman 1/3

8145,00

7692,50

7240,00

6787,50

 

Ostali uslovi prodaje:

Pretraga